Tekstvak:

Volg ons op facebook en blijf

als eerste op de hoogte van

alle nieuws en acties!

 — Drogisterij Oosterink—Stationsstraat 28—7021 CK—Zelhem—Tel: 0314-625106—fax: 0314-625077—Email: info@drogisterijoosterink.nl— kvk 09189448—

Voorwaarden, instructies en huisregels voor het gebruik van de zonnestudio

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels

1) Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken bij Drogisterij Oosterink en vragen wij u de volgende risico’s in acht te nemen.

Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft; 

Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden. 

Overmatig en onverantwoordelijk gebruik van de zonnebank kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker. 

Het niet dragen van de beschermingsbril / doppen tijdens de bootstelling aan UV-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken. 

Zonnestudio Oosterink raadt het gebruik maken van de zonnebank tijdens de zwangerschap ten strengste af. 

Bepaalde medicijnen en/ of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.

2) Voordat u gaat zonnen vragen wij u de volgende voorzorgen in acht te nemen:

U dient de zonnebank na elk gebruik te reinigen met het desinfectiemiddel, dat zonnestudio Drogisterij Oosterink hiervoor beschikbaar stelt. Dit middel voldoet aan de wettelijke eisen van hygiëne. Maak daarna de bank droog.

U dient make-up te verwijderen. Hiervoor zijn producten beschikbaar. 

U kunt mag insmeren met een product dat geschikt is voor gebruik onder zonnebanken. Twijfelt u of het product geschikt is, vraag dan onze medewerksters.

U dient sieraden en parfum van uw huid te verwijderen. 

U dient beschermende bril/dopjes te dragen. Deze zijn beschikbaar en aanwezig.

U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voor geschreven heeft gekregen. Bij twijfel altijd een arts raadplegen.

U dient de adviestijd van uw eerste zonnebanksessie in acht te houden, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.

 

4) Risico en aansprakelijkheid
Het gebruik maken van de faciliteiten van Zonnestudio Drogisterij Oosterink is geheel voor eigen risico. Drogisterij Oosterink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt Drogisterij Oosterink geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. De zonnestudio kan worden afgesloten tijdens gebruik om schade, verlies of diefstal van eigendommen zo veel als mogelijk te beperken. De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Drogisterij Oosterink, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.


5) Huisregels

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Drogisterij Oosterink en hiernaar te handelen. Door het betreden van de ruimte van zonnebanken verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Drogisterij Oosterink is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreedt bij Drogisterij Oosterink. De algemene voorwaarden en huisregels van Drogisterij Oosterink staan op de website en zijn tevens te allen tijden bij de kassa van Drogisterij Oosterink op te vragen.


6)  bezoekregeling

Tijdens het eerste bezoek worden over de veiligheidsvoorschriften, gedrag, apparatuur en faciliteiten reglement, toegangscontrole een intake gegeven door onze medewerksters. Daarna kan pas de zonnestudio betreedt worden. Bij een volgend bezoek wordt gevraagd of de bezoeker op de hoogte is van de voorschriften. Indien gewenst worden verdere instructies gegeven. Iedere klant moet minimaal 18 jaar oud zijn.

 

klik hier voor ons privacybeleid